Referanser/omtale

Referanser

Jeg publiserer ikke navn og slike opplysninger på kundene mine her på nettet, men kan vise til mange gode referanser både for kontorer, hus og hytte!

Be om referanser!

Omtale

Akershus Amtstidende - Amta mars 2013 (Hyttemessa 2013)


Signalen - ulike oppussingsprosjekt og tips i flere utgaver 2007-2009 og 2013

Under ser du hva en kunde svarte meg på spørsmål fra meg om de kunne stille som referanse. Fint med fornøyde kunder!!

Hei kjære Marie Anne,

Vi sier JA, i høyeste grad! Du nevner ikke hva slags prosjekt det dreier seg om, men vi gleder oss til å understeke dine kvaliteter over for en hvilken som helst oppdragsgiver. Det du ga oss av kreativ, kompetent, pålitelig, systematisk og til og med dristig innspill i forbindelse med vår totalrenovering av vår 1933 leilighet sitter hos oss som en av våre beste minner. Vi faktisk BOR i disse gode minnene. Og dessuten, måten du taklet problemmene som dukket opp da arkitekten sviktet oss og forsvant midt i løpet, reddet ikke bare vår renoveringsprosess men vår helse – det må du vite. For ikke å nevne trappegangene i bygningen der du måtte bruke dine diplomatiske begavelser til å koordinere med flere ikke så enkle personligheter i en leiegård med 25 egenrådige aksjonærer og butikkeiere. Kjære deg – vi finner det en lettelse å få lov og anledning til å rose deg og anbefale deg.


Disse ordene kan enten du eller vi gjenta overfor din potensielle oppdragsgiver. Vi kan gå mere i detalj hvis ønskelig.  Vi kan også etter avtale, invitere til en visning av leiigheten og oppgangen.